Skizofreni

Skizofreni og hypnose


Skizofreni og hypnose


Hypnose kan ikke behandle skizofreni e.lign.


Jeg behandler ikke personer med diagnosen.


Hypnose må ikke bruges til diagnostiseret skizofreni e.lign., fordi disse personer har et sind, der har vrangforestillinger.

Man har en skizofren sindslidelse, hvis man har et eller flere af symptomer som:


abnorm oplevelse af tankepåvirkning fx at få påført tanker eller frataget tanker. Eller at andre kan høre eller læse ens tanker.

karakteristiske hørehallucinationer - fx kommenterende eller diskuterende stemmer. Eller hvor man kan høre sine egne tanker udtalt højt inde i hovedet.

påførte handlinger, følelser eller viljes-impulser udefra, uden at man kan stille noget op.

kropslige oplevelser, hvor kroppen bliver påvirket med elektrisk strøm eller stråler, der trænger ind og forandrer noget i de indre organer.

vrangforestillinger, der opstår i forbindelse med normale sanseoplevelser. Man kan fx få øje på en klart lysende stjerne om aftenen og pludseligt forstå, at man er udset til at skulle frelse verden.


Det er et sind, som ikke kan samle sig om, hvad der er bevidst og ubevidst. Behandlingen i hypnose kan forværre sindstilstand.

 Klik for at sende en besked eller booke en tid