Tourette

Tourette Syndrom

Tourette Syndrom og Hypnose


Hvad er Tourette?

Det ses ofte og starter typisk i alderen 2 til 18 år –  4 gange så ofte hos drenge.


Bevægelser

Forskellige og mange bevægelser – motoriske tics kaldes det. Det kan ske med mange gentagelser med hurtige blink med øjnene, skære ansigtsgrimasse, ryk med skulder/skulderne, ryk med hovedet, knækker fingre, armkast, mønstre med at hoppe, klappe, stampe med fod eller ved sammentrækning af bugmuskler, rulle med øjnene. Der er mange flere eksempler.


Der ses og så særpræget stilling af kroppen - som er tvangspræget. Dette er mere sjældent.


Lyde

Snøfte, hoste, fløjte, grynte, skrig, råb. Der kan være Papegøje (ekkolali) – gentagen af, hvad andre siger eller pallilali – gentagen af egne ord eller sætninger eller koprolali – en næsten tvangspræget anvendelse af uartige ord.


Du oplever gode og dårlige perioder af dages til måneders varighed. Typiske tics kan desuden typisk tilbageholdes i op til flere timer. Det kræver meget energi, og de vil ofte forstærkes, når patienten slapper af. Der opstår koncentrationsproblemer. Tvangstanker er i form af uønskede, uacceptable, tilbagevendende idéer eller hele tankerækker, der af personen selv opleves som meget ubehagelige.


Tvangshandlinger er uvelkomne, påtvungne handlinger, som skal udføres igen og igen i et repetitivt mønster og ofte på en ganske stereotyp måde. Handlingerne tjener ofte til at foregribe, at noget skal ske. Hyppigste tvangshandlinger er behov for symmetrisk udligning, dvs. røres man eksempelvis på den ene skulder, skal man også røres på den anden, tælle, stirren, blinken og gentagen kontrol af dagligdags handlinger, eksempelvis gå tilbage og checke, at en dør er låst. Det gælder for alle tvangsfænomener, at umiddelbart efter, at de er udført, opleves en vis lettelse, men afløses hurtigt af trangen til at gøre det samme igen.


Andre adfærdsfænomener

Impulsiv adfærd med kort lunte ses hos mange, også hos dem, der ikke behøver at have andre adfærdsfænomener. Kun hos nogle af disse udmynter de sig i form af aggressivitet. Hos en del ses humørsvingninger og lav frustrationstærskel, egen sær påståelighed + søvnforstyrrelser og i enkelte tilfælde depressioner og angst.


Hvordan behandles Tourette-syndrom?

Inden igangsætning af hypnoseterapi skal lægen være konsulteret.


Hypnoterapien finder, laver en afkodning og fjerner årsagen til de uheldige udbrud og tics. Det er lært som en sitationsbestemt indlæring, og hjælper til at skabe balance i kroppen.Kroppen lært dette, og det er tydeligt uhensigtsmæssigt for personens adfærd, men for det ubevidste er denne indlæring for at beskytte og skabe sikkerhed.


Hypnoterapien afhjælper det ubevidste med at fjerne denne uheldige indlærte adfærd. I Hypnose hjælper ligeledes med at ændre tvangstankerne og -handlingerne til positive og hensigtsmæssig adfærd, og ligeledes har Tourette, Tics og Tvangshandlinger skabt et dårligt fundament for indlæring. Manglende fokus, dårlig koncentration, lavt selvværd og angst for at være anderledes.