Sygdomsangst

Sygsdomsangst

Sygdomsangst og Hypnose


Hvad er sygdomsangst - nosofobi?


Du mærker et fysisk symptom, som gør, at dit angstniveauer øges. Du vælger enten


  • at udsætte lægekonsultation for at blive undersøgt. Du har sådan en intens frygt for at lide af en sygdom, at du undgår enhver omstændighed, der kan bekræfte det.
  • at du søger tit læge/lægevagten, bliver indlagt/undersøgelser, ringer 112 osv. Test/prøver viser, at du intet fejler.


Frygten for at blive syg eller nosofobi er en oldgammel frygt, som det har været i flere 1000 af år - frygten for død og vanvid. Lad os være ærlige: Hvem er ikke bange for at pådrage sig en alvorlig sygdom? Er vi ikke alle bange for at blive vanvittig en dag? Er alle ikke bange for døden? - de fleste har denne frygt.


Sygdomsangst er desværre en overdrevet irrationel, intens frygt for at blive syg. Det særlige ved denne tilstand er, at du ikke er syg. Du tror, at du fejler noget kritisk.


Derfor kan det beskrives som:


  • Overdreven sygdomsangst
  • Det væsentligste kendetegn er vedvarende optagethed af muligheden for at have en eller flere alvorlige og fremadskridende somatiske lidelser (ICD-10)
  • Du giver udtryk for vedvarende somatiske gener. Selv normale eller trivielle fornemmelser og sensationer tolkes ofte som unormale eller foruroligende af dig.
  • Dysmorfofobi, forestillingen om at der er noget galt med dele af kroppen eller udseendet, inkluderes i diagnosen, hvis det ikke drejer sig om en paranoid forestilling


Hvilke faktorer kan være årsag til at udvikle sygdomsangst:


  • Forældres adfærd: I flere studier har man peget på, at overdreven opmærksomhed vedrørende fysiske symptomer og stærk sygdomsangst hos forældrene kan være præge for udvikling af sygdomsangst hos børn
  • Personlighedstræk: Der er også fundet visse typiske personlighedstræk, f.eks. en stærk optagethed af sundhed og krop og en følelse af øget sårbarhed for sygdom
  • Seksuelle overgreb og mishandling: I forskning og udredning er der fundet en øget rapportering af seksuelle overgreb og fysisk mishandling i barndommen hos personer med sygdomsangst.
  • Større livsbegivenheder: Alvorlig sygdom i nær familie, dødsfald eller en ny livssituation med nyt ansvar, f.eks. at blive gravid, føde og blive mor, kan udløse angsten. Øget opmærksomhed mod kroppen vil kunne vedligeholde symptomerne og angsten


Hvad gør vi?

Hypnose virker mod den overdreven angst. Du kan sige, at i hypnosen ophæves den følelse af angst, som dit ubevidst har om at være syg.


I hypnose undersøger vi årsagen til angsten, hvorefter denne løses og opløses i hypnosen. Vi opløser den uhensigtsmæssige programmering, sindet har lavet.


Hvilken forbedring får du?

Du kan opnå livsglæde og være social igen. Du kan beholde dit job. Dit forholde/ægteskab kan holde og udvikles, i stedet for at blive ødelagt.