Sukkerafhængig

Sukkerafhængig

Sukkerafhængig og Hypnose


Er du sukkerafhængig?

Sukkerafhængighed kan vise sig på mange måder. Der er fysiske symptomer, som kan være nogle af følgende:


 • Forvirret on/off
 • Træt og rastløs uden årsag
 • Svært ved at koncentrere dig
 • Glemmer ofte
 • Let frustrateret, irriteret eller vred
 • Ked af det/ensom
 • Impulsiv, opfarende og/eller ubehersket
 • Trang til søde sager
 • Let til tårer
 • Lavt selvværd
 • Lav smertetærskel (fysiske og psykisk)


Ovennænvte er tilstande, hvor søde sager let kan bruges som stimulans - en hjælper. En modvægt til uligevægten.


Du kan i dagligdagen komme med følgende udsagn, som afslører, at du er sukkerafhængig.


Passer noget af dette på dig:

 • Jeg er meget til søde sager
 • Jeg spiser ofte slik eller chokolade
 • Jeg er til lette kulhydrater – brød, cornflakes, popcorn og pasta
 • Min/mine forældre er eller var meget glad for sukker
 • Jeg er overvægtig og kan ikke tabe mig
 • Jeg er tit ked af og ved ikke hvorfor
 • Jeg har store følelsesmæssige udsving


Hvad gør vi?

Med hypnose ændrer vi dit afhængighedsbillede. Vi flytter afhænigigheden, og du får et vedvarende naturligt forhold til sukker. Vi standser og ændrer dine paniske søgen efter sukker. Vi laver modhandlinger, når trangen opstår. Hypnose giver magt over kropslig funktion og dermed styrer din trang. Hypnose giver frihed fra følelsen af overdreven trang.


Hvilken forbedring får du?

Du bliver fri af din trang. Du lærer selvkontrol.