Selvværd - Lavt

Lavt selvværd

Lavt selvværd og hypnose


Hvorfor lavt selvværd og lav selvtillid?

Du kan ikke. Du tør ikke. De andre er bedre til det. Du har forsøgt og det gik ikke. Du sammenligner dig med andre. Du er usikker og ærger dig over, at du skal tænke over tingene for længe…. osv.


Selvværd: Selvværd er din selvfølelse. Oplevelsen af at være elsket, som den du er, bidrager til dannelsen af positiv selvværdi. At være præcis som du er – er godt nok.


Selvtillid: Selvtillid handler om det du “kan”. Du ved, at du kan være uafhængig i det, som du gør og kan nogle ting, som du har lært.


Selvtillid kan pilles ved uden, at der rokkes ved selvfølelse og selvværd. Du præsterer dårligt i en situation, og du har en god selvfølelse og et højt selvværd, vil du nok ryste på hovedet og sige; “ærgerligt – men jeg gør det bedre næste gang”. Har du derimod et lavt selvværd og en lille selvfølelse, kan det slå dig helt ud.


Et lavt selvværd kan være grundlaget til depression, angst eller stress.


Ofte kan du flygte fra dit job, droppe den sportsgren eller det studie etc. hvor du præsterede dårligt. Du når ikke i mål - du flygter.


Din præstation kan sagtens være i top-10, MEN du føler dig ikke god nok. Folk, der altid præsterer i toppen, kan derfor have en følelse af, at de ikke gør det godt nok, at det skulle være noget lidt andet, endnu bedre eller mere, hvilket igen signalerer dårligt selvværd etc.

Der er altså al mulig god grund til, at tage hånd om det dårlige selvværd og den lave selvfølelse, og være mindre optaget af det der vises udadtil.


Hvad gør vi?

I behandlingen arbejder vi med begge områder. Du kan lide af lettere eller svære præstationsangst og foretrækker at arbejde med selvtilliden, som handler om det du gør – dine handlinger. Dette kan føre til samtalen om, hvordan du er, og den følelse du har af dig selv, og dermed bliver selvværdet og selvfølelsen helt central i hypnosen.


Hvordan gør vi?

I hypnosen og hypnoterapien  arbejder vi med at finde frem til, hvor problemet ligger, og løser det indenfor det område. Måske vil du være bedre til at præstere (selvtillid), men problemet ligger i følelsen af dig selv (selvværdet), og vil blive løst i hypnosen, og dermed have positiv effekt på både selvfølelsen, selvværdet og selvtilliden.


Hypnosen – hypnoterapien er effektiv, fordi vi arbejder på mange planer samtidig, og i hypnosen ændrer vi dine tidligere negative opfattelser af dig selv. Vi giver dig indsigt dig selv og værktøjer, så du er endnu stærkere i de ubehagelige situationer. Vi ændrer den egentlige grundopfattelse og kodning, som har effekt på alle de andre områder af dit selvværd og selvtillid.


Hvilken værdi får du?

Du får det bedre med dig selv, på en positiv og effektiv måde. Du er styrket og har gnist i øjnene. Du tror på dig selv, og det du gør. Du er stærkere på enhver måde. Du føler dig mer sikker og tryg, end du har gjort i lang tid. Du har stor tillid til det du gør og burde gøre.

Hypnoterapi er det mest effektive værktøj til at få øget selvværd, sammen med NLP er du absolut godt kørende efter et behandlingsforløb her.