PTSD

Post Traumatisk Stress

PTSD - Post Traumatisk Stresstilstand og hypnose


Post-Traumatic Stress Disorder eller Post Traumatisk Stresstilstand, PTSD


Hvad er PTSD?

Post-traumatisk stress syndrom (PTSD) er en psykisk tilstand, som opstår på baggrund af én eller flere traumatiske hændelser, og som har store konsekvenser for dig, der rammes. PTSD griber omfattende ind i din evne til at udføre de mest basale opgaver i hverdagen og forårsager reaktioner i både sind og krop – meget ofte reaktioner, som om du stadig befandt dig i centrum af det traumatiske. Den traumatiske hændelse fortsætter således, på flere måder, med at bryde ind i tilværelsen.


De daglige genoplevelser og det daglige tankemylder, er ukontrollerbare ”indbrud” i din psyke, der efterfølges af ligeså ukontrollerbare følelser. Det er traumaforbundne måder at tolke dig selv og verden på. Sådanne følelser kan være særdeles invaliderende og efterlader ofte med opfattelsen af, ikke længere at kunne kende dig selv. Du taber identiteten - følelsen af at være den samme, hvorved kontinuitet og troen på din sociale rolle forsvinder.


PTSD kendetegnes både ved biologiske ændringer og af psykiske symptomer og kompliceres ofte af depression, angst, misbrug, hukommelsesproblemer og andre fysiske og psykiske lidelser. I forbindelse med den traumatiske oplevelse opstår der ofte delvist hukommelsessvigt og vedvarende symptomer på overfølsomhed og anspændthed, såsom søvnproblemer, irritation eller vredesudbrud. Du har vanskeligt ved at koncentrere dig og er anspændt. Vanskelighederne kan komme direkte efter traumet eller først optræde måneder senere.


Du søger ofte væk fra social samvær - du isolerer dig med dit eget selskab. Du søger misbrug for at styre din angst og din tilværelse.


Hvad er en traumatisk hændelse?

Traumer kan i bred forstand være forbundet til krigshandlinger, tortur, vold, voldtægt, bilulykker, naturkatastrofer, brand, terror angreb, alvorlig vanrøgt, trussel om død, men også til et pludseligt og uventet tab, af en du er nært knyttet til og til alvorlig sygdom. Men også traumelignende oplevelser i forbindelse med fx. fødsler kan udløse PTSD.


En traumatisk hændelse vil som regel indeholde både objektive og subjektive aspekter. Det objektive er selve den fysiske hændelse (uheldet, truslen osv.) og det subjektive er, hvordan du oplevede den fysiske hændelse( intens angst, hjælpeløshed eller rædsel). Det er altså ikke udelukkende hændelsens reelle omfang, der har betydning, men i lige så høj grad din egen opfattelse af den. F. ex. du bliver truet med noget, der bagefter viser sig at være en legetøjspistol.


Du var rædselsslagen under selve forløbet og troede, at du skulle dø. Du har godt nok aldrig været i fare, men var selv overbevist om det under hændelsen. Her kan den subjektive opfattelse gøre hændelsen til et traume.


Hvad hjælper hypnosen med?

Du får hjælp til at kontrollere din angst. Du får bearbejdet din hændelser, så de bliver af-traumatiseret. Du får styrket din selvopfattelse og kan leve afslappet og roligt. Din hukommelsen bliver bedre og du koncentrerer dig igen. Du får kontrol over de ukontrollerbare følelser.

Vi arbejder med dit misbrug, hvis der er opstået et stådan i forbindelse med din stress.

Du bliver til at kende igen.


Diagnosticering

PTSD dianosen hedder i ICD-10: F.43.1. Diagnose kan suppleres med F.62.0  - som er personlighedsændring efter katastrofeoplevelser.


Du ved, hvilke svære belastninger du har været ude for, tilbagevendende "oplevelser" af traumet som flashbacks, negative erindringer eller mareridt - dette er måske kombineret med stærke ubehaglige følelser og reaktioner, når oplever at blive tricket af omgivelserne, der kan minde om traumet


Du kan opleve fuld ophukommelsestab (huller), når du tænker på de traumatiske begivenheder.

 

Du skal observere om du har meget opmærksom på fysisk overfølsomhed (alarmberedskab) med mindst 2 af følgende symptomer:


  • ind- eller gennemsovningsbesvær
  • irritabilitet eller vredesudbrud
  • koncentrationsbesvær
  • hypervigilitet - er du meget årvågen
  • tilbøjelighed til at fare sammen