OCD - Tvangstanker

OCD - Tvangstanker

OCD - Tvangstanker og hypnose


Hvad er OCD/tvangstanker?

Obsessive Cumpulsive Disorder er kendetegnet ved at være ideer eller tanker, der kører i ring, eller handlinger der udføres og gentages overdrevent systematisk. Tvangstankerne er fokuseret på angsten for en ulykke – enten mod dig sig selv eller andre. Ligeledes er du tit meget tvivlende og skeptisk.


Du opfatter dine tvangstanker-/handlinger som magiske og ulykker vil ske, hvis ikke du tænker eller udfører, de bestemte handlinger. Handlingerne udføres for at fjerne den angst for ulykker. Det kan være tal, rengøring, orden og symmetri, kontrol osv osv. Fælles for tvangshandlingerne og tankerne er bl.a., at du føler at miste kontrollen. Tit har du både tvangstanker og handlinger, og sommetider kun en af delene.


Du føler dig udstødt, ensom og alene pga. dit socialt hæmmende adfærd. Du ødelægger familieliv eller parforhold. Du kan udvikle socialfobi.


Du kan læse mere om OCD på OCD Foreningens hjemmeside, klik her.


Hvad gør vi?

Underbevidstheden styrer 80-90% af vores adfærd. Det er godt i dagligdagen, da meget foregår automatisk. Ved tvangstankerne og OCD er der sket en fejlkodning, og der er opstået en automatisk handling, som du ikke ønsker.


Denne uønskede automatiske handling kan ophæves i hypnosen, da vi arbejder med underbevidstheden, hvor mønstret ligger. Her ophæves tvangstankerne, og du får kontrollen tilbage i sit liv.